Wyroby grafitowe (grafity techniczne)

Materiały węglowo-grafitowe, zwane potocznie ?grafitami? ogólnie dzielą się na węglografity i elektrografity. Są to stosunkowo ?młode?, porowate materiały ceramiczne, charakteryzujące się unikalną kombinacją właściwości takich jak:

 • odporność chemiczna na silne kwasy i zasady (za wyjątkiem silnie utleniających),
 • odporność na utlenianie do ok. 500°C,
 • przewodność elektryczna ? najwyższa wśród niemetali,
 • odporność temperaturowa (nawet do 2400°C w atmosferze obojętnej),
 • odporność na szoki temperaturowe,
 • niska przewodność cieplna,
 • niski współczynnik rozszerzalności cieplnej (ok. 4 razy mniejszy niż dla stali),
 • dobra wytrzymałość mechaniczna (wzrastająca wraz ze wzrostem temperatury nawet o 100%),
 • dobre właściwości ślizgowe (niskie tarcie i samosmarność),
 • duża sztywność,
 • niska nasiąkliwość przez ciekłe metale,
 • porowatość umożliwiająca dodatkową impregnację,
 • łatwość obróbki.

Powyższe parametry podlegają dodatkowym modyfikacjom za pomocą impregnacji próżniowej (nasycania) ? pory mogą być wypełniane różnymi substancjami m. in.:

 • żywice syntetyczne ? w celu zwiększenia odporności na media agresywne chemicznie,
 • metale (np. antymon, cyna, stopy łożyskowe, miedź) ? w celu polepszenia parametrów mechanicznych (twardość, wytrzymałość na ściskanie i zginanie),
 • sole ? w celu ochrony przed utlenianiem w aplikacjach wysokotemperaturowych.

Jak każdy spiek, materiały węglowe odznaczają się kruchością, którą trzeba brać pod uwagę podczas projektowania części z nich wykonanych.

Ogólnie tworzywa oferowane przez firmę Promot można podzielić na dwie grupy:

 1. Tworzywa węglowo-grafitowe, które mogą być stosowane w temperaturze do 1000°C w atmosferze beztlenowej. W obecności tlenu górna granica stosowania osiąga około 350°C. Materiały te cechuje wyższa twardość i wytrzymałość mechaniczna, co pozwala na stosowanie ich w aplikacjach mocno obciążonych i wysokoobrotowych.
 2. Tworzywa elektrografitowe zapewniają poprawną pracę w temperaturze do 2400°C (do 400°C w warunkach utleniających). Materiały te odznaczają się niższą twardością i niższą wytrzymałością mechaniczną, ale trudno nie docenić ich doskonałych właściwości ślizgowych i samosmarujących.

W przypadku tworzyw węglowych impregnowanych próżniowo, ich temperaturę stosowania determinuje rodzaj użytego impregnatu. Żywica wytrzymuje temperaturę do ok. 250°C, a np. w przypadku impregnacji antymonem temperatura ta sięga ok. 400°C.

Materiały z węgla uszlachetnionego znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i obszar ten systematycznie rośnie:

 • technika wysokotemperaturowa /metalurgia ? jako elementy ogniotrwałe i ślizgowe,
 • części maszyn ? jako elementy ślizgowe, samosmarne i uszczelniające,
 • przemysł chemiczny ? jako materiały chemicznie odporne,
 • elektrotechnika ? jako zestyki ślizgowe (szczotki do silników).

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close